Poligon

Home / Poligon

Poligon

Poligon i poligonske radnje

1. Ubrzanje i kočenje

 Ubrzanje od najmanje 30km/h i kočenje i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

2. Kretanje u napred sa promenom stepena prenosa i kretanje u nazad sa promenom trake

Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

3. Podužno (paralelno) parkiranje

Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

4. Polukružno okretanje

 Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

5. Parkiranje pod pravim uglom

Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Posle savladanih poligonskih radnji, kandidat za vozača B kategorije, kreće u gradsku vožnju. Auto Škola Euro Drive uči kandidate da se snalaze i donose pravovremene i ispravne odluke u saobraćaju. Obuku za vozača B kategorije vrše iskusni i licencirani instruktori, koji na lak i jednostavan način prenose svoje znanje i iskustvo, čime doprinose bržem i efikasnijem učenju kandidata.

Comments are closed.